Wyrażanie siebie – szeroka lista uczuć i emocji

Emocje i uczucia – wyrażanie siebie

Czy wiesz ,  że… 

UCZUCIE – Uczucie rodzi się   we mnie samym, to energia, która przenika moje ciało, umysł i duszę. Uczucie jest wszechobecne, towarzyszy mi jako szczególnie silna forma przeżycia, ukierunkowania uwagi i empatii lub antypatii . Uczuciem reaguję   na zaspokojenie lub niedobór moich potrzeb akceptacji i poczucia własnej wartości . Pozytywne uczucie dąży do równowagi energetycznej, negatywne dąży do konfrontacji lub walki o energię.

EMOCJA – Jest to stan duszy, umysłu i ciała, który jest moją  reakcją  na zdarzenia  życiowe i na innych ludzi . Emocja to moja szybka reakcja, może by  burzliwa, pasywna lub apatyczna. Emocja jest energią starcia się  mojego systemu postrzegania i wartości z sytuacją  , której doświadczam tak z zewnątrz , jak i w sobie samym .

NASTRÓJ – Zbiór emocji , które ukierunkowują  moją  uwagę , moje wizualizacje i emocje, tendencyjnie i subiektywnie, na jeden nurt przeżyć  wewnętrznych. To powoduje wzmocnienie się  w mojej energetyce konkretnego stanu skupienia umysłu i emanacji energii mojej duszy w jedną   selektywną   stronę  .

ZACHOWANIE – To proces reakcji na bodziec . Mogą  przejawiać   zachowanie  świadome i wtedy samokontrola umysłu, ciała i ducha określi jako    energetyczną   moich zachowań.  Mogą   także przejawiać  zachowanie nieświadome, nawykowe, albo nieuświadomione, wtedy moja  świadomość   nie ma możliwości kreowania moich zachowań.

POSTAWA – To zespół zachowań  ściśle związanych z wyznawanym systemem wartości, filozofii  życia i przekonaniami . Postawą  przejawiam wobec zdarzeń  i okoliczności , cudzych przekonań i dokonań , określając swoje własne przekonania i sądy w określony sposób, tak werbalny (słowa mi , intonacją  głosu, pomrukami , chrząknięciami itp.) , jak i pozawerbalny (mimiką , pozycją ciała, gestem , wzrokiem itp.). Energia postawy zależy od mojej samoświadomości i wewnętrznej uwagi .

POPĘD – Innym i słowy nieświadomy apetyt, jest on motywacją  do działania. Wyraża siły, które dążą  do zaspokajania moich niesprecyzowanych potrzeb. Niczym głód – popęd dąży do zaspokojenia, mniej dbając o to, co jem konkretnie, a bardziej o u czucie nasycenia. Energia popędu jest niczym rzeka – w górach dzika, tym gwałtowniejsza im więcej spotyka przeszkód, a na równinie leniwie spływa, uspokojona, ku oceanowi .

INSTYNKT – Zespół zachowań  nieuświadomionych , które związane są z potrzebą  przetrwania, przeżycia. Instynkt to prapamięć  moich komórek zapisana językiem doświadczeń   w moim organizmie. Instynktownie płaczemy, zaciskamy zęby i pięści, przytulamy się, ssiemy i szukamy wsparcia. Instynkt to odbiór energetycznych informacji przez przeczucie, bez udziału logiki i syntezy.

MOTYWACJA – Siła, która działa mobilizująco, zachęca mnie do działania i wysiłku. Motywacja to energia umysłu i ducha, która jest przyczyną moich ukierunkowanych i sprecyzowanych działań . To ona wprawia ciało i umysł w ruch, daje paliwo konieczne do działania. Motywacja jest niczym aparatura doprowadzająca  energię  . To ona decyduje o skuteczności i determinacji mojego działania.

PROCES PSYCHICZNY – Proces psychiczny to łańcuszek zdarzeń , które  świadomie lub nieświadomie następuj   we mnie, kształtując moją osobowość i psychikę .

DYSPOZYCJA PSYCHICZNA – Jest to aktualny stan mojego samopoczucia,  ściśle powiązany z przeżytymi emocjami i sposobem , w jaki zareagowałem na  życiowe zdarzenia. Dyspozycja psychiczna to mój poziom energii  życiowej i wewnętrznego przekonania o własnej wartości , kreuje ją  także moja wyobraźnia i zdolność  wizualizacji . Dyspozycja psychiczna jest stanem moich sił  życiowych na poziomie umysłu, ciała i ducha.
W zakresie identyfikacji psychologicznej postrzegamy kolejne stany napięcia, pobudzenia lub pasywności emocjonalnej i uczuciowej jako różnego rodzaju powiązania i reakcje.

Przyjrzyjmy się więc liście:

 • UCZUĆ
 • EMOCJI
 • POSTAW
 • ZACHOWAŃ
 • STANÓW UMYSŁU
 • NASTROJÓW
 • UMIEJĘTNOŚCI
 • WRAŻEŃ
 • WŁAŚCIWOŚCI
 • CZYNNIKÓW
 • POTRZEB
 • ODCZUĆ

Możemy je odnaleźć  w nas samych, w naszym ciele, umyśle i  życiu. Dla własnego dobra możemy uruchomić   wewnętrzny system dostrzegania, identyfikowania, nazywania i okazywania naszych wewnętrznych stanów i przeżyć .

Oto lista szeroko pojmowanych uczuć  i emocji , wraz z identyfikacją  powiązań emocjonalnych i poznawczych:

 1. Afektacja – emocja
 2. Afront – zachowanie
 3. Agresja – emocja, zachowanie
 4. Ambicja – postawa, zachowanie
 5. Anielskość– nastrój
 6. Antypatia – emocja
 7. Apatia – nastrój
 8. Arogancja – postawa, zachowanie
 9. Ascetyzm – postawa
 10. Atak – postawa
 11. Aura – jakość  wyższego rzędu związana z uczuciami i emocjami , nastrój
 12. Autokontrola – postawa
 13. Awersja – emocja
 14. Bagatelizowanie – postawa
 15. Balsam – nastrój
 16. Bałagan – postawa
 17. Bezkarność – postawa
 18. Bezprawie – postawa
 19. Bezradność  – postawa, uczucie, emocja
 20. Bezsilność  – postawa, uczucie, emocja
 21. Beztroska – postawa
 22. Bezwstyd – postawa
 23. Bierność – postawa
 24. Bitwa – emocja, czynnik motywacyjny, umiejętność
 25. Błąd – emocja, czynnik
 26. Błogosławieństwo – nastrój
 27. Błogość  – nastrój
 28. Boleść – nastrój
 29. Ból – emocja
 30. Brak odpowiedzialności – postawa
 31. Burzliwość  – postawa
 32. Chamstwo – postawa
 33. Chytrość – postawa
 34. Chełpliwość  – postawa
 35. Ciemnota – postawa
 36. Ciepło – nastrój
 37. Cierpienie – uczucie, emocja, postawa, nastrój
 38. Cierpliwość  – uczucie
 39. Cnotliwość  – uczucie, postawa
 40. Czułość  – uczucie
 41. Czystość – postawa, emocja
 42. Delicje – nastrój
 43. Delikatność  – uczucie
 44. Delektowanie się  – nastrój
 45. Depresja – emocja, nastrój
 46. Dobro – uczucie
 47. Dobroć – uczucie
 48. Dobrobyt – potrzeba
 49. Dobrodziejstwo – uczucie, zachowanie, potrzeba
 50. Dotyk – wrażenie
 51. Dowcip – zachowanie
 52. Dozór – postawa
 53. Duma – uczucie
 54. Dusza swoja – nastrój, emocja
 55. Dwulicowość  – postawa
 56. Dyscyplina – postawa
 57. Dyshonor – uczucie
 58. Dyskomfort – nastrój
 59. Dyskrecja – postawa, zachowanie
 60. Dyskryminacja – postawa, zachowanie
 61. Dyskusja – zachowanie
 62. Dzikość – postawa, emocja
 63. Ekstaza – uczucie
 64. Emocjonalność  – postawa, właściwość  wrodzona
 65. Empatia – postawa, uczucie, zdolność
 66. Energia – postawa, nastrój
 67. Entuzjazm – uczucie, postawa, nastrój
 68. Eteryczność – uczucie, postawa, nastrój
 69. Euforia – uczucie, nastrój
 70. Fałsz – postawa
 71. Fart – potrzeba
 72. Figiel – zachowanie
 73. Furia – emocja
 74. Frajda – nastrój
 75. Frustracja – emocja
 76. Frykasy – potrzeba wyzwalająca nastrój pozytywny
 77. Gapiowatość  – postawa
 78. Gburowatość  – postawa
 79. Głębia – odczucie
 80. Głos sumienia – czynnik motywacyjny, odczucie
 81. Głupota – postawa
 82. Gniew – emocja
 83. Godność – uczucie
 84. Gorączkowość  – emocja
 85. Gorycz – uczucie
 86. Groza – uczucie
 87. Groźba – emocja
 88. Grubiaństwo – postawa
 89. Grzeczność  – postawa
 90. Gwałt – zachowanie
 91. Gwałtowność  – postawa
 92. Hańba – uczucie
 93. Hipokryzja – postawa
 94. Histeria – postawa, emocja
 95. Hojność  – postawa
 96. Honor – uczucie
 97. Honorowość – postawa
 98. Humor – umiejętność
 99. Ignorancja – postawa
 100. Ikra – odczucie, umiejętność
 101. Impulsywność – postawa, emocja, właściwość mózgu
 102. Intencja – czynnik motywacyjny
 103. Interesowność  – postawa
 104. Inwazja – poczucie, odczucie, emocja
 105. Irytacja – emocja
 106. Jad – czynni k zachowania, emocja
 107. Jaźń  – jakość  wyższego rzędu
 108. Katusze – emocje
 109. Kochliwość  – emocja, zachowanie
 110. Komfort – nastrój, odczucie
 111. Kompromitacja – emocja
 112. Konflikt – odczucie, czynnik motywacyjny
 113. Konserwatyzm – postawa
 114. Konsternacja – postawa
 115. Kontakt – odczucie, postawa, czynnik motywacyjny
 116. Kontrola – postawa
 117. Kontrowersje – odczucie, postawa, czynnik motywacyjny
 118. Korzyść – odczucie, emocja
 119. Kruchość – cecha emocji, uczuć i osobowości
 120. Kultura – jakość  wyższego rzędu, zależna od emocji, uczuć , postawy i potrzeb
 121. Kuratela – czynnik motywacyjny
 122. Lekceważenie – postawa, emocja
 123. Lekkomyślność  – postawa
 124. Lenistwo – postawa, zachowanie
 125. Lęk – emocja
 126. Lincz – zachowanie zawierające stereotypy, uprzedzenia i dyskryminację
 127. Litość  – u czucie
 128. Lojalność  – uczucie
 129. Lotność  – stan umysłu
 130. Luz – nastrój
 131. Ład – uczucie, nastrój, postawa
 132. Łagodność  – uczucie, nastrój
 133. Łakocie – wrażenie, czynnik motywacyjny
 134. Łaska – jakość  wyższego rzędu, wrażenie
 135. Małoduszność  – postawa
 136. Marazm – nastrój
 137. Marnotrawstwo – zachowanie
 138. Mecenat – czynnik motywacyjny
 139. Melancholia – nastrój
 140. Męczarnie – emocje, odczucia
 141. Męka – uczucie
 142. Męstwo – zachowanie, postawa
 143. Miejsce – cecha, odczucie
 144. Miłosierdzie – uczucie
 145. Miłość  – uczucie
 146. Moc – odczucie, jakość  wyższego rzędu, cecha emocji
 147. Mściwość – emocja, postawa
 148. Nadzieja – uczucie
 149. Nadzór – czynnik motywacyjny, odczucie
 150. Namiętność – emocja
 151. Napaść  – postawa, czynni k motywacyjny
 152. Napięcie – odczucie
 153. Napięte stosunki – postawa, czynnik motywacyjny
 154. Nastrój – stan emocjonalny o długi m okresie trwania
 155. Nasycenie – odczucie, cecha stanu emocjonalnego
 156. Natężenie – odczucie, cecha stanu emocjonalnego
 157. Naturalność  – postawa
 158. Niechęć  – emocja
 159. Niecierpliwość  – emocja
 160. Nieczułość  – postawa, emocja
 161. Niedelikatność  – emocja
 162. Niedomyślność  – postawa
 163. Niegrzeczność  – postawa
 164. Nieład – postawa
 165. Niełaska – cecha, emocja
 166. Niemoc – cecha, emocja
 167. Nienawiść  – emocja
 168. Nieobycie – postawa
 169. Nieokrzesanie – postawa
 170. Niepojętność  – postawa
 171. Nieporozumienie – odczucie, czynnik motywacyjny
 172. Nieporządek – postawa, czynnik motywacyjny
 173. Nieposzanowanie – postawa
 174. Niepowodzenie – odczucie, czynnik motywacyjny
 175. Nieprzychylność  – postawa
 176. Niesmak – emocja
 177. Niespodzianka – emocja, czynnik motywacyjny
 178. Nieśmiałość – uczucie, zachowanie, postawa
 179. Nietakt – zachowanie, odczucie, czynnik
 180. Nieuctwo – wrażenie
 181. Nieumiarkowanie – postawa
 182. Nieuprzejmość – postawa
 183. Niewola – uczucie, emocja
 184. Niewrażliwość  – postawa
 185. Niezdolność  do – czynnik motywacyjny
 186. Niezgoda – odczucie, czynnik motywacyjny
 187. Nieżyczliwość  – postawa, nastrój
 188. Normalność – postawa, nastrój
 189. Nuda – nastrój
 190. Obłuda – postawa
 191. Obrzydzenie – emocja
 192. Oburzenie – emocja
 193. Ochota – emocja
 194. Odporność – umiejętność  , postawa
 195. Odpowiedzialność  – uczucie
 196. Odraza – emocja
 197. Odurzenie – stan, nastrój , czynnik motywacyjny
 198. Ogień – czynni k motywacyjny
 199. Ograniczenie – emocja, uczucie postawa
 200. Okrucieństwo – emocja, postawa
 201. Omyłka – emocja, czynnik motywacyjny
 202. Onieśmielenie – emocja, uczucie, postawa
 203. Opanowanie – postawa
 204. Opieka – postawa, uczucie
 205. Opuszczenie – uczucie, emocja, nastrój
 206. Ordynarność  – postawa
 207. Osłoda – nastrój, uczucie, czynnik motywacyjny
 208. Osłupienie – stan emocjonalny, nastrój
 209. Oswobodzenie – stan emocjonalny
 210. Oszołomienie – emocja
 211. Oszustwo – postawa
 212. Otchłań – porywający stan emocjonalny, nastrój
 213. Otucha – uczucie
 214. Otwartość  – postawa
 215. Pamiętliwość  – cecha emocjonalna, postawa
 216. Panika – porywający stan emocjonalny, odczucie
 217. Pasja – emocja, uczucie
 218. Pasywność – postawa
 219. Pewność  – postawa
 220. Pieszczota – odczucie, czynnik motywacyjny
 221. Pilnowanie – czynnik motywacyjny
 222. Płochość – emocje, postawa
 223. Płomień – odczucie, czynnik motywacyjny
 224. Pochlebstwo – postawa
 225. Pochopność  – postawa
 226. Pociecha – uczucie
 227. Pocieszenie – uczucie
 228. Podniecenie – emocja, stan szczególnego pobudzenia
 229. Pogarda – emocja
 230. Pogoda ducha – uczucie, nastrój
 231. Pogrom – zachowanie, czynnik motywacyjny
 232. Pogwałcenie – zachowanie, czynnik motywacyjny
 233. Pokora – uczucie
 234. Pokrzepienie – uczucie, postawa, czynnik motywacyjny
 235. Polemika – zachowanie, czynnik motywacyjny
 236. Pomiatanie – postawa
 237. Pomoc – uczucie
 238. Pomyłka – czynnik motywacyjny
 239. Poniżenie – uczucie
 240. Popędliwość  – emocja
 241. Popularność  – cecha, zdolność, czynnik motywacyjny
 242. Poręczność  – cecha
 243. Poryw – emocja, uczucie
 244. Porywczość  – emocja
 245. Poryw serca – uczucie
 246. Porządek – czyn motywacyjny, nastrój
 247. Posłuszeństwo – zachowanie
 248. Potęga – uczucie
 249. Potknięcie – czynnik motywacyjny
 250. Potulność  – postawa
 251. Poważanie – postawa, cecha, czynnik motywacyjny
 252. Powodzenie – cecha, czynni k motywacyjny
 253. Powściągliwość  – cecha
 254. Pożytek – cecha
 255. Prawdziwość  – odczucie, cecha emocji, uczucia, nastroju
 256. Promienność – uczucie, nastrój
 257. Prostactwo – postawa
 258. Próżność  – uczucie
 259. Przebaczenie – uczucie
 260. Przebiegłość  – zachowanie, postawa
 261. Przekonanie – stan emocjonalny wyrażający poglądy
 262. Przemoc – postawa
 263. Przepaść – odczucie, czyn motywacyjny, nastrój
 264. Przerażenie – emocja
 265. Przestronność  – nastrój
 266. Przestworze – stan emocjonalny, odczucie
 267. Przesyt – nastrój
 268. Przeświadczenie – emocja, której towarzyszy szczególne uczucie pewności
 269. Przewrotność  – postawa, emocja
 270. Przychylność  – postawa, uczucie, nastrój
 271. Przyjaźń – postawa
 272. Przyjemność  – uczucie, nastrój
 273. Przykrość  – emocja
 274. Pycha – emocja
 275. Radość  – emocja, uczucie
 276. Respekt – postawa
 277. Rozbój – zachowanie
 278. Rozczarowanie – emocja, nastrój
 279. Rozczulanie się – emocja, nastrój
 280. Rozdrażnienie – emocja, nastrój
 281. Rozgoryczenie – emocja, nastrój
 282. Rozkosz – emocja, nastrój, uczucie
 283. Rozmiłowanie – emocja, nastrój, uczucie
 284. Rozmodlenie – stan emocjonalny
 285. Rozmowa – czynnik motywacyjny
 286. Rozprężenie – nastrój
 287. Rozpusta – postawa
 288. Rozrzutność  – postawa
 289. Rozsądek – zachowanie, umiejętność
 290. Roztargnienie – emocja
 291. Rozżalenie – emocja, nastrój
 292. Równowaga – emocja, nastrój
 293. Rygor – odczucie, postawa, czynnik motywacyjny
 294. Samokontrola – cecha inteligencji emocjonalnej, postawa, umiejętność
 295. Samopoczucie – czynnik motywacyjny, zespół emocji
 296. Samosąd – zachowanie związane z postawą
 297. Samotność – emocja, uczucie, nastrój
 298. Satysfakcja – uczucie, nastrój
 299. Schludność  – postawa, uczucie, nastrój
 300. Serce – czynnik wyższego rzędu, uczucie
 301. Serdeczność  – uczucie
 302. Siła – cecha procesów emocjonalnych
 303. Skąpstwo – postawa
 304. Sknerstwo – postawa
 305. Skrępowanie – emocja, postawa
 306. Skwapliwość – postawa
 307. Słabość  – emocja
 308. Służalczość  – postawa
 309. Smutek – emocja
 310. Spełnienie – uczucie, postawa
 311. Spięcie – czynnik motywacyjny, emocja
 312. Spokój – uczucie
 313. Spontaniczność  – postawa, uczucie
 314. Spór – czynnik motywacyjny
 315. Sprawiedliwość  – postawa
 316. Sprawność – cecha
 317. Sprzeciw – zachowanie, czynność  motywacyjna
 318. Srogość – postawa
 319. Starcie sił  – umiejętność , czyn motywacyjny
 320. Strach – emocja
 321. Strata – emocja, uczucie
 322. Stres – emocja, uczucie
 323. Subtelność  – uczucie, nastrój, postawa
 324. Sukces – uczucie
 325. Sumienie – czynnik motywacyjny
 326. Surowość  – uczucie, postawa
 327. Swoboda – nastrój, uczucie
 328. Sympatia – uczucie
 329. Szacunek – uczucie, postawa
 330. Szał – emocja, afekt, porwanie emocjonalne
 331. Szantaż   emocjonalny – czynnik motywacyjny, postawa
 332. Szantaż  uczuciowy – czynnik motywacyjny, postawa
 333. Szczeniactwo – postawa
 334. Szczerość  – postawa, uczucie
 335. Szczęście – uczucie
 336. Szczodrość  – postawa
 337. Szlachetność  – postawa, uczucie
 338. Śmiałość  – postawa, zdolność
 339. Świadomość  – umiejętność  ludzka, stan skupienia
 340. Tarcie wewnętrzne – czynnik motywacyjny
 341. Tchórzostwo – postawa
 342. Terror – emocja, czyn motywacyjny
 343. Tępota – cecha umysłu, brak umiejętności lub komunikacji, postawa
 344. Tęsknota – uczucie
 345. Tkliwość  – uczucie, postawa
 346. Tortura – emocja, czynnik motywacyjny
 347. Trema – emocja
 348. Trwanie – cecha procesu związanego z emocją
 349. Trwoga – emocja
 350. Uczciwość  – uczucie, postawa
 351. Uczuciowość  – postawa
 352. Uczynność – postawa
 353. Udawanie – postawa
 354. Udręka – emocja, uczucie, nastrój
 355. Ufność – uczucie, postawa, nastrój
 356. Ujma – emocja, uczucie
 357. Ukochanie – uczucie, nastrój
 358. Uległość  – postawa, nastrój
 359. Umiarkowanie – postawa, zachowanie
 360. Umiłowanie – uczucie, postawa
 361. Uniżenie – emocja, uczucie, postawa, nastrój
 362. Upadek – emocja, uczucie
 363. Upojenie – emocja, uczucie, postawa, umiejętność, nastrój
 364. Upokorzenie – emocja, uczucie, postawa
 365. Uprzedzenie – postawa
 366. Uprzejmość – postawa
 367. Uraza – emocja
 368. Usidlenie – emocja
 369. Usposobienie – gotowość  do czegoś , nastrój
 370. Ustępliwość  – postawa
 371. Uśmiech losu – czynnik motywacyjny, nastrój
 372. Utrapienie – emocja, nastrój
 373. Uwaga – ukierunkowanie czynności poznawczych, zdolność
 374. Uwolnienie – uczucie, nastrój
 375. Walka – czynnik motywacyjny, umiejętność , brak umiejętności
 376. Waśń  – konflikt emocjonalny, czynni k motywacyjny
 377. Wdzięczność  – uczucie, postawa
 378. Wesołość  – nastrój
 379. Wiara – uczucie, czynnik motywacyjny, postawa
 380. Wiarygodność – uczucie, postawa
 381. Wielkoduszność  – postawa
 382. Wigor – cecha emocji, emocja, nastrój
 383. Władza – postawa
 384. Wolna przestrzeń  życiowa – uczucie, umiejętność
 385. Wolność  – uczucie, umiejętność , nastrój
 386. Wrażliwość  – uczucie, postawa, umiejętność
 387. Wrogość  – emocja, postawa, nastrój
 388. Wstręt – emocja
 389. Wstyd – uczucie
 390. Wszechmoc – uczucie, nastrój
 391. Wszechpotęga – postawa, nastrój
 392. Wściekłość  – emocja, nastrój
 393. Wybaczenie – uczucie, nastrój
 394. Wybuchowość  – nastrój
 395. Wyczekiwanie – nastrój
 396. Wygoda – emocja, nastrój
 397. Wylewność – cecha ekspresji e mocji
 398. Wyniosłość  – emocja, postawa
 399. Wyrozumiałość  – uczucie, postawa, nastrój, umiejętność
 400. Wyzwolenie – uczucie, nastrój,  umiejętność
 401. Wulgarność  – emocja, zachowanie
 402. Wzburzenie – emocja, nastrój
 403. Zachwyt – uczucie, nastrój, postawa, umiejętność
 404. Zaczepność   – postawa
 405. Zadbanie – postawa
 406. Zadowolenie – emocja, uczucie, nastrój, umiejętność
 407. Zadziwienie – uczucie, nastrój, postawa
 408. Zakłamanie – emocja, postawa, brak umiejętności emocjonalnych
 409. Zakłopotanie – uczucie, nastrój
 410. Zakochanie – emocja, nastrój
 411. Zaleta – cecha umysłu i serca, zachowanie
 412. Załamanie – czynnik motywacyjny, nastrój
 413. Zamieszanie – czynnik motywacyjny, nastrój
 414. Zamroczenie – emocja, nastrój
 415. Zaniedbanie – postawa, nastrój
 416. Zapał – postawa, nastrój, umiejętność
 417. Zapalczywość – postawa, nastrój
 418. Zapomnienie – uczucie, nastrój
 419. Zarozumiałość  – postawa
 420. Zaskoczenie – czynnik motywacyjny
 421. Zasmucenie – uczucie, nastrój
 422. Zaspokojenie – nastrój
 423. Zaszczyt – cecha, uczucie, nastrój
 424. Zaufanie – uczucie, postawa, umiejętność , nastrój
 425. Zawierzenie – uczucie, nastrój
 426. Zawiść  – emocja
 427. Zawładnięcie – emocja, nastrój
 428. Zawód – emocja
 429. Zawstydzenie – emocja, uczucie, postawa, nastrój
 430. Zawziętość  – emocja, nastrój, brak umiejętności emocjonalnych
 431. Zazdrość  – emocja
 432. Zażenowanie – uczucie, nastrój
 433. Zbytek – postawa
 434. Zdenerwowanie – emocja, czynnik motywacyjny
 435. Zdumienie – emocja, uczucie, postawa, nastrój
 436. Zdziwienie – emocja, uczucie, postawa, nastrój
 437. Zepsucie – emocja, nastrój, postawa
 438. Zgorszenie – emocja, nastrój, postawa
 439. Zgroza – emocja, nastrój
 440. Zimna wojna – czynnik motywacyjny, brak umiejętności  emocjonalnych
 441. Zimno – emocja, nastrój
 442. Złość  – emocja, nastrój
 443. Zmagania – czynnik motywacyjny
 444. Zmieszanie – uczucie, postawa, nastrój
 445. Zmora – emocja, nastrój
 446. Zmysłowość  – emocja, nastrój, umiejętność
 447. Zniechęcenie – emocja, nastrój, postawa
 448. Zniecierpliwienie – emocja, nastrój, postawa
 449. Zniewaga – uczucie, nastrój
 450. Znieważenie – uczucie, nastrój, emocja
 451. Zniewolenie – uczucie, emocja, nastrój
 452. Zniszczenie – nastrój, uczucie
 453. Znudzenie – nastrój, emocja, postawa
 454. Zobojętnienie – postawa, nastrój
 455. Zrozumienie – postawa, nastrój, uczucie
 456. Zuchwalstwo – postawa, emocja
 457. Zysk – czynnik motywacyjny
 458. Żal – emocja, uczucie
 459. Żar – uczucie, emocja, nastrój
 460. Żarliwość  – postawa
 461. Żartobliwość  – postawa, uczucie
 462. Życzliwość – postawa, uczucie
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s